Om oss

Bedriften som Langemyhr har vært aktiv gjennom snart 40 år Det startet med Trond Langemyhr etablerte Byggmester Trond Langemyhr i 1976, for så i 1993 å bli til Langemyhr AS. Trond er 3.de generasjons Byggmester.

Året 2007 skiftet Langemyhr navn til Atlant Entreprenør, dette grunnet at Trond solgte seg ned i firmaet og helt ut på et senere tidspunkt, han ønsket da å beholde sitt godt opparbeidet navn utenfor.

I 2013 gjenoppsto Langemyhr som Langemyhr Entreprenør. Dette selskapet drives og eies av Trond og hans familie. Det har ikke vært drift i selskapet før 2017.

Visjon

Langemyhr Entreprenør AS er en seriøs aktør innen bygg og anlegg og påtar seg oppdrag som hoved-/ general-/ og totalentreprenør for kunden, samt egen utviklede prosjekter. Vi utfører også byggeleder funksjonen og vaktmesteroppdrag.

Vi arbeider kontinuerlig for å ligge i forkant med byggeteknikk, kompetanse og priser.

Vi ønsker å være byggherrens samarbeidspartner og dens forlengede arm i prosjekter der vi benytter våre samlede ressurser til å ivareta kundens interesser.

Kompetanseområder

Langemyhr Entreprenør er godkjent som en mesterbedrift og innehar sentral godkjenning.

Vi kan dermed bistå med funksjoner som ansvarlig søker, prosjekterende og utførende.

Vi har opparbeidet oss god kompetanse på følgende i over 40 år, byggeplassledelse, tømrer- og snekkerarbeider, forskaling, armering, betongarbeider og rivearbeider. Dette gjelder da innenfor nybygg, tilbygg, rehabilitering, restaurering, spesielt arbeid på bygg med antikvarisk verdi og med bygg som er i drift/ bebodd.

Med oss på laget har vi meget gode samarbeidsparter innenfor, graving, VA, elektriker, rørlegger, ventilasjon, glassarbeider, byggtapetserere og rådgivere i de forskjellige kategoriene; RiB, RiV, RiE, ARK, RiG og RiBr.

Vi utfører også vaktmesteroppdrag for kunder, dette som ettersyn på hytter gjennom vinterperioder med tilhørende direkterapportering etter hvert avtalte besøk, istandsetting før sesong, plen og hekklipping og snømåking. Ta kontakt for andre gjøremål.

Geografisk nedslagsfelt

Vårt nedslagsfelt er Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Telemark


This website is made with Dynify.com.
Check it out!